Jesteś tutaj: Start / Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KARTA PRAW PACJENTA

Informacje na temat Karty Praw Pacjenta dostępne są na stronie Rzecznika Praw Pacjenta pod adresem:

www.bpp.gov.pl

 

 

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6, zwanym dalej SP ZOZ MSWiA w Gdańsku;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku jest możliwy pod
  nr telefonu 58 309-82-00 lub 58 309-82-82 oraz pod adresem e-mail: iod@zozmswia.gda.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art 6, ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w zakresie diagnostyki medycznej, transportu medycznego a w szczególności określone w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.;
 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, tj:

a)Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

b) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

c) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.[1]

[1] Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
Data utworzenia:2016-06-23
Data publikacji:2016-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator BIP
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7391

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-06-23 19:33:27Wprowadzenie danychPrawa Pacjenta