Jesteś tutaj: Start / Struktura

Struktura

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organy SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

1) Dyrektor Zakładu

2) Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra
właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

Dyrektor Zakładu
1) kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz,
2) wykonuje czynności w zakresie prawa pracy wobec osób zatrudnionych w zakładzie,
3) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych.
2. Głównej Księgowej,
3. Ordynatorów i Kierowników Oddziałów
4. Kierownika Przychodni,
5. Kierowników Komórek Organizacyjnych,
6. Naczelnej Pielęgniarki.

Strukturę organizacyjną Zakładu - wykaz komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny SP ZOZ MSWiA w Gdańsku z dnia 17.11.2023 roku.

Schemat organizacyjny Zakładu  - Graficzny schemat organizacyjny-Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ MSWiA w Gdańsku z dnia 17.11.2023r..

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
Data utworzenia:2016-06-23
Data publikacji:2016-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:11290

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-06-23 19:12:44AdministratorWprowadzenie danychStruktura
2016-06-23 19:01:43AdministratorWprowadzenie danychStruktura